Raporti: Instituti i Ekonomisë për Paqen tregon sa harxhon Shqipëria për dhunën

Në Shqipëri kostoja e dhunës është 3.8 % e Prodhimit të Brendshëm Bruto. Ky raport vjen nga Instituti për Ekonominë dhe Paqen. Kostoja përkthehet në 315 ddollarë për person. Nga 162 shtete në botë, Shqipëria renditet në vendin e 104.

Vendin e parë e mban Koreja e Veriut (27.5%) e ndjekur nga Siria (23.85%), ndërsa në vendet e fundit të raportit renditen shtetet: Zvicra (1.7%), Laos(1.7%), Irlanda (1.4%) dhe Butan (0.5%).

Kostot nga shteti që paguan më shumë deri tek shteti që paguan më pak për dhunën.

 

Kostot nga shteti që paguan më shumë deri tek shteti që paguan më pak për dhunën.

 

Kush është Instituti për Ekonominë dhe Paqen?

Foto: Raporti i Institutit të Ekonomisë për Paqen

Instituti për Ekonominë dhe Paqen (IEP) është një institut i pavarur, jopolitik dhe jo fitimprurës i dedikuar për zhvendosjen e fokusin e botës për paqen si di çka pozitive dhe të arritshme dhe si një masë të prekshme për mirëqenien dhe progresin njerëzor.
IEP i arrin qëllimet e tij duke zhvilluar korniza të reja konceptuale për të përcaktuar qetësinë; siguron matjen e paqes; dhe tregon marrëdhëniet ndërmjet biznesit, paqes dhe prosperitetit, si dhe promovimin e një kuptimi më të mirë të kushteve kulturore,ekonomike dhe politike që krijojnë paqen.

Si përllogariten kostot e dhunës?

Instituti për Ekonominë dhe Paqen përdor metodologjinë shpenzimit të “parandalimit të dhunës”.

Instituti për Ekonominë dhe Paqen e përcakton konceptin e shpenzimit të “parandalimit të dhunës” si një aktivitet ekonomik që është i lidhur me pasojat ose parandalimin e dhunës, atje ku dhuna është e drejtuar kundër njerëzve ose pronës.
Disa nga elementet kryesorë që janë përfshirë në këtë studim për të përllogaritur koston e dhunës, janë: Shpenzimi i fondeve nga ushtria, ky faktor është përfshirë në mënyrë të plotë në studim.
Impakti ekonomik i vrasjeve përfaqëson një faktor tjetër domethënës në përllogaritjen e kostove të dhunës.
Faktori i tretë i rëndësishëm është shpenzimi në sigurinë e brendshme dhe tek policia.

*Citizens Channel /F.S/

Për të lexuar të plotë raportin mund të klikoni këtu

Leave a Reply

%d bloggers like this: