Protesta; Pedagogët mbështesin studentët, marrin kritikat e Kryeministrit

Protesta studentore ka filluar të marrë mbështetjen e pedagogëve. Në mbledhjen e Asamblesë pedagogët e Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë, kanë deklaruar se ditën e hënë do të dalin në protestë në mbështetje të studentëve.

Më herët në mbështetje të studentëve ishin edhe pedagogët e Fakultetit të Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës si dhe pedagogët e Fakultetit të  Shkencave Politike Juridike në “Durrës.

Deklaratë e pedagogëve të Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës

Në deklaratat e tyre pedagogët kërkojnë rrëzimin e Ligjit për Arsimin e Lartë si dhe shprehen të shqetësuar edhe për VKM-të të cilat cenojnë autonominë universitare dhe të gjitha aktet nënligjore të miratuara së fundmi nga Këshilli i Ministrave.

Deklaratë e Asamblesë së Stafit Akademik të Shkencave Politike Juridike të Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës

 

Çfarë është Asambleja e Fakultetit.

Sipas Ligjit  Nr. 80/2015 Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë, neni 36, organet dhe autoritetet drejtuese në institucionet e arsimit të lartë janë :

Organi më i lartë drejtues akademik është Senati Akademik. Organe të tjera akademike janë asambleja e personelit akademik dhe komisionet e përhershme.

Asambleja e personelit akademik përbëhet nga personeli akademik me kohë të plotë i njësive kryesore. Pra, Asambleja është organi që zgjedh çdo drejtues të fakulteteve. Asambleja e personelit akademik mund të ushtrojë edhe kompetenca të tjera, sipas përcaktimeve në statutin e institucionit të arsimit të lartë

Si funksionon Asambleja

Asambleja e personelit akademik të njësisë kryesore në institucionet e arsimit të lartë ka këto funksione:

a) zgjedh rektorin e institucionit në institucionet publike të arsimit të lartë.

b) zgjedh anëtarët e Senatit Akademik në institucionet publike të arsimit të lartë

c) zgjedh drejtuesin e njësisë kryesore në institucionet publike të arsimit të lartë;

ç) krijon dhe zgjedh anëtarët e komisioneve të përhershme të njësisë kryesore.

Ndërkohë Kryeministri Rama iu është kundërvënë pedagogëve gjatë takimit për prezantimin e Paktit për Universitetin, ku i kritikoi kritikoi ata duke thënë se problem nuk janë studentët e ngujuar, por pedagogët të cilët nuk bëjnë mësim edhe nëse në auditore është i pranishëm një student i vetëm.

Nuk e kam për debat fare, në këtë pikë nuk mund të jemi peng, peng qeverinë nuk keni për ta marrë dot, duke bërë presion, duke u fshehur, duke mos shkuar në mësim, duke bërë sikur nuk kuptoni, etj. Ne dimë vetëm kaq, duam qe ky proces të ndodhë, si do ndodhë, nuk ka rëndësi, as ca thotë VKM, as Dokumenti, parimisht na thoni, duam apo nuk duam. Nëse duam, urdhëro ku jeni, bëni propozimet dhe jemi dakord ta bëni ju gjithë procesin, nuk ka punë qeveria me veting akademik. Duhet ta kishit bere ju, këtu nuk duam polemika dhe asnjë problem. Thjesht duam te shihemi ne sy, direkt dhe te flasim drejtpërdrejt. Atë qe themi ta bëjmë dhe atë që bëjmë ta themi.”

*Citizens Channel /E.K./