Protesta studentore ka filluar të marrë mbështetjen e pedagogëve. Në mbledhjen e Asamblesë pedagogët e Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë, kanë deklaruar se ditën e hënë do të dalin në protestë në mbështetje të studentëve.

Më herët në mbështetje të studentëve ishin edhe pedagogët e Fakultetit të Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës si dhe pedagogët e Fakultetit të  Shkencave Politike Juridike në “Durrës.

Deklaratë e pedagogëve të Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës

Në deklaratat e tyre pedagogët kërkojnë rrëzimin e Ligjit për Arsimin e Lartë si dhe shprehen të shqetësuar edhe për VKM-të të cilat cenojnë autonominë universitare dhe të gjitha aktet nënligjore të miratuara së fundmi nga Këshilli i Ministrave.

Deklaratë e Asamblesë së Stafit Akademik të Shkencave Politike Juridike të Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës

 

Çfarë është Asambleja e Fakultetit.

Sipas Ligjit  Nr. 80/2015 Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë, neni 36, organet dhe autoritetet drejtuese në institucionet e arsimit të lartë janë :

Organi më i lartë drejtues akademik është Senati Akademik. Organe të tjera akademike janë asambleja e personelit akademik dhe komisionet e përhershme.

Asambleja e personelit akademik përbëhet nga personeli akademik me kohë të plotë i njësive kryesore. Pra, Asambleja është organi që zgjedh çdo drejtues të fakulteteve. Asambleja e personelit akademik mund të ushtrojë edhe kompetenca të tjera, sipas përcaktimeve në statutin e institucionit të arsimit të lartë

Si funksionon Asambleja

Asambleja e personelit akademik të njësisë kryesore në institucionet e arsimit të lartë ka këto funksione:

a) zgjedh rektorin e institucionit në institucionet publike të arsimit të lartë.

b) zgjedh anëtarët e Senatit Akademik në institucionet publike të arsimit të lartë

c) zgjedh drejtuesin e njësisë kryesore në institucionet publike të arsimit të lartë;

ç) krijon dhe zgjedh anëtarët e komisioneve të përhershme të njësisë kryesore.

Ndërkohë Kryeministri Rama iu është kundërvënë pedagogëve gjatë takimit për prezantimin e

PËRGJIGJU

Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
Ju lutem shkruani emrin tuaj këtu