Mynyr Koni, Rektori i Universitetit të Tiranës, ka pushuar nga puna si pedagogë pesë anëtarë të Komisionit Institucional të Zgjedhësve (KIZ), të cilët shpallën hapjen e procedurës për regjistrimin e kandidatëve për “Rektor” dhe “Anëtar Senati”, në Universitetin e Tiranës.

Pushimi vjen me motivacionin se është shkelur rregullorja e punës, duke theksuar se anëtarëve të KIZ u ka mbaruar mandati 4-vjeçar.

Paralelisht, Rektori Koni i është drejtuar me një letre publike Ministres së Arsimit, Besa Shahinit, duke i kërkuar edhe një herë shtyrjen e zgjedhjeve në universitetet publike, pasi zhvillimi i tyre në datën 12 qershor sikurse është deklaruar, përbën një sere shkeljesh ligjore dhe është përjashtues për një numër të madh studentësh.

Argumenti i Rektorit se zgjedhjet në qershor janë përjashtuese, i referohen deklaratës së datës 30 prill, ku Ministrja Shahini bëri me dije se vetëm studentët në proces diplomimi do të mund të kthehen në auditore për të ripërsëritur leksionet apo seminaret.

Zgjedhjet në universitet vijnë në periudhë fatkeqësie natyrore, e zgjatur deri në 23 qershor, kohë kur nuk lejohet të mbahen zgjedhje për Parlamentin, pushtetin vendor apo për Presidentin e Republikës.

Reagimi i shpejtë i studentëve

Lajmi i vijimit të procesit zgjedhor kundrejt situatës ka ngjallur reagimin e studentëve.  Ata kanë nisur fushatën online #Jo zgjedhje pa studentë!

Citizens Channel ka raportuar këtë nismë, e mbështetur dhe nga Qëndresa Qytetare. Sidorela Vatnikaj, studente e Fakultetit të Ekonomikut, u shpreh se nëse çohet përpara procesi i përzgjedhjes së rektorit dhe anëtarëve të senatit, shkelet automatikisht Ligji për Arsimin e Lartë.

Procesi po zhvillohet në shkelje të ligjit të Arsimit të lartë dhe procedurave zgjedhore të parashikuara në Rregulloren e Universitetit të Tiranës. Së pari, sipas Ligjit të Arsimit të lartë, shprehet qartë se strukturat drejtuese në universitet zgjidhen me votë të studentëve dhe pedagogëve”, tha Vatnikaj për Citizens Channel.

Të tjerë studentë, po ashtu i janë drejtuar me një letër publike Ministres Shahini, duke i kërkuar shtyrjen e këtij procesi, pasi kundrejt shkeljeve ligjore, prezantimi i platformës dhe zhvillimi i fushatës nga kandidatët, në këtë periudhë, është përjashtues dhe i pamundur.

Letra e plotë

Në vijim të Urdhrit nr.99 datë 26.03.2020 “PËR DISA NDRYSHIME NË URDHËRIN NR.8, DATË 14.01.2020 PËR PROCESIN ZGJEDHOR PËR AUTORITETET DHE ORGANET DREJTUESE NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË ARSIMIT TË LARTË”, paraqesim kërkesën tonë, si me poshtë vijon: Sipas urdhrit të sipërpërmendur fushata zgjedhore fillon me datë 11.05.2020 dhe zgjedhjet mbahen më datë 12.06.2020, ndërkohë që studentët akoma nuk janë kthyer në auditore dhe jeta universitetare nuk është stabilizuar ende.
Në nenin 39, pika 2 të Ligjit për Arsimin e Lartë, cilësohet shprehimisht se “Në institucionet publike të arsimit të lartë, rektori zgjidhet nga anëtarët e asambleve të personelit akademik të njësive kryesore dhe studentët”. Sipas vleresimit tonë, duke marrë parasysh rekomandimet e Organizates Botërore të Shëndetësisë mbi shmangien e aktiviteteve që mund të ndikojne në perhapjen e metejshme të Covid-19, si dhe masat e marra nga shteti shqiptar, ky proces është i parealizueshem dhe nuk garanton të drejtën parësore të procesit, atë të votës.

 

Me tej, po në vazhdën e efekteve të masave të ndermarra në kuadër të pandemise Covid-19, duam t’ju sjellim në vemendje se në keto rrethana, procesi i zhvillimit të fushates dhe prezantimit të platformes nga kandidatet për Senat Akademik dhe Rektor, është perjashtues dhe i pamundur. Për më tepër, po i’u rikujtojmë se me vendim të Parlamentit të Shqipërisë, vendi ynë gjendet në masa të gjendjes së jashtëzakonshme si pasojë e pandemisë deri në datën 23.06.2020 dhe referuar nenit 170, pika 6 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, “ Gjatë periudhës së zbatimit të masave të jashtëzakonshme nuk mund të zhvillohen zgjedhje vendore, nuk mund të zhvillohet referendum si dhe nuk mund të zgjidhet President i ri”.

 

Ne besojmë se edhe zgjedhjet për organet drejtuese të Institucioneve të Arsimit të Lartë, të cilat janë të një rëndësie dhe hierarkie më të ulët se të sipërpërmendurat gjithashtu nuk duhet të zhvillohen. Këtë e përforcon edhe rregullorja “PËR ORGANIZIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET DREJTUESE NË SENATIN AKADEMIK NË UNIVERSITETIN E TIRANËS” në nenin 38, pika 1, gërma b e të cilit thuhet shprehimisht se zgjedhjet mund të anullohet në rast se “kanë ndodhur fatëkeqësi natyrore në përmasa të atilla, që kanë penguar pjesëmarrjen e zgjedhësve në votim”.

 

Sipas nesh, çdo element i përmendur më sipër konsiderohet si një faktor me ndikim të drejtpërdrejtë në uljen e pjesëmarrjes se studentëve dhe pedagogëve në procesin zgjedhor, duke cenuar keshtu integritetin e vetë procesit. Një tjetër element që cenon integritetin e procesit e rrjedhimisht të vetë institucionit është konflikti institucional mes Rektorit, Senatit Akademik të Universitetit të Tiranës dhe Komisionit Institucional të Zgjedhjeve në Universitetin e Tiranës, ku secila palë akuzon tjetrën për paligjshmërinë dhe veprimtari në mungesë të mandatit Në të tilla kushte, ne kërkojmë pezullimin e menjëhershëm të procesit zgjedhor në universitete dhe rifillimin e tij në një moment të dytë, pas stabilizimit te jetës studentore universitare.

Raporto

PËRGJIGJU

Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
Ju lutem shkruani emrin tuaj këtu