Kontrolli i Lartë i Shtetit (KLSH) ka publikuar dje një deklaratë për shtyp me rezultatet e auditimit të kryer më çështjen e Teatrit Kombëtar. KLSH ka renditur një sërë shkeljesh ligjore që kulmuan me shembjen si edhe i ka rekomanduar Institutit të Monumenteve të Kulturës t’i kërkojë Këshillit të Ministrave dhe Bashkisë së Tiranës rindërtimin e Teatrit Kombëtar në të njëjtën zonë dhe me të njëjtën pamje arkitekturore që kishte.

KLSH argumenton se vendimmarrja e Institutit të Monumenteve cënoi zonën e mbrojtur të qytetit, dhe përcjelljen e saj si indicie penale në Prokurorinë e Tiranës.

Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit e cila e ka mbështetur kauzën prej më shumë se dy vitesh, ka reaguar në mbështetje të kësaj deklarate. Pas shembjes së godinës së Teatrit, e cila është rikujtuar në një flash mob nga aktivistët, lëvizjet sensibilizuese të tyre vazhdojnë, me qëllimin e vetëm rindërtimin e godinës, aty dhe siç ishte.

Problematikat e konstatuara nga auditimi

  •  Auditimi i KLSH mbi përcaktimin kufijve të qendrës historike të Tiranës dhe ndryshimet e VKM të mëparshme konstaton se procesi i miratimit dhe nevoja e përcaktimit të kufijve sipas koordinatave nuk rezulton të jetë i plotë, nga institucione si Këshilli Shkencor, Sekretariati teknik i Këshillit Kombëtar të Restaurimeve, Ministri i Kulturës etj.
  • KLSH ka rekomanduar që Instituti i Monumenteve të Kulturës të marrë masa të menjëhershme dhe të hartojë propozimet përkatëse  për ndryshimin e ligjit Nr. 27/2018 “Për Trashëgiminë Kulturore dhe Muzetë”, ku miratimi i planeve për ruajtjen, mbrojtjen dhe administrimin e pasurive kulturore të paluajtshme dhe deklarimi për pasuritë kulturore të paluajtshme, të behet me propozim nga Këshilli i Ministrave dhe miratim në Kuvendin e Shqipërisë me Ligj të veçantë.
  • Është sugjeruar të ndryshohet pika 1 e nenit 96 të Ligjit 27/2018 “Për Trashëgiminë Kulturore dhe Muzeve”, ku Ministria përgjegjëse për trashëgiminë kulturore, të ketë kompetencë të përcaktojë zonën mbrojtëse, distancat, masat dhe normat e tjera që ruajnë integritetin e pasurive kulturore të paluajtshme, perspektivën, dritën, kushtet mjedisore dhe peizazhin, por miratimi i tyre  të bëhet në Kuvendin e Shqipërisë me Ligj të veçantë.

Përfundime

Sipas kësaj deklarate IMK në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës pasi të kryej analiza të plota mbi ndryshimin e kufijve të zonës historike duhet të:

  • të propozojë revokimin e VKM-ve të sipërcituara për ndryshimin e vendimit për nxjerrjen jashtë kufijve të zonës historike të sipërfaqes  ku ndodhej ndërtesa e Teatrit Kombëtar
  • t’i kërkojë Këshillit të Ministrave dhe Bashkisë Tiranë, rindërtimin e godinës së Teatrit Kombëtar në zonën ku ka qenë godina e mëparshme, në të njëjtin stil dhe pamje arkitektonik që ajo ka pasur, me të njëjtat volume dhe në  të njëjtin projekt.

KLSH gjykon se vendimmarrjet e strukturave të mësipërme, si të vetmet struktura përgjegjëse që kanë kapacitetet dhe njohuritë për vendimmarrje që prekin trashëgiminë kulturore dhe memorien historike të shqiptarëve, duhet  të jenë  vendimtare për  ndryshimet e mundshme, duke mos shërbyer si  fasadë  për të justifikuar veprimet e njëanshme të institucioneve (strukturave) që mund të cenojnë në mënyrë të pariparueshme qendrat historike të vendit tonë, në këtë rast Bashkia e Tiranës apo dhe Këshilli i Ministrave.

KLSH i ka rekomanduar Ministrit të Kulturës, marrjen e masave për përmirësimin e legjislacionit në fuqi, ndërsa përsa i përket shkeljeve të konstatuara në lidhje me ndryshimin apo përcaktimin e kufijve të qendrës historike të qytetit të Tiranës, të cilat janë pasuar me ngjarjen e fundit të prishjes së godinës së Teatrit Kombëtar, KLSH ka paraqitur indice penale pranë Zyrës së Prokurorisë Tiranë.

 

 

Raporto

PËRGJIGJU

Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
Ju lutem shkruani emrin tuaj këtu