Foto ilustrim: Xhemali Moku

Fillim shtatori i vitit 2021 u shoqërua me rritjen e çmimit të bukës me 10 dhe 20 lekë në disa furra.

Ritja e çmimit sipas përfaqësuesve të prodhuesve të bukës erdhi si pasojë e shtrenjtimit të miellit në bursën ndërkombëtare.

Megjithatë, rritja e çmimit të bukës, si pasojë e çmimit të miellit ka qenë edhe më herët në historikun e Autoritetit të Konkurrencës, shpesh si pasojë e marrëveshjeve të fshehta mes kompanive të grurit.

Përkatësisht, në vitin 2009, Autoriteti i Konkurrencës me një vendim nr.125 vendosi gjobë ndërmarrjeve “Atlas” Sh.a dhe “Bloja” Sh.a për shkak të kufizimit të konkurrencës në tregun e importit të grurit dhe prodhimit të shitjes së miellit për prodhimin e bukës. Përkatësisht 27 milion lekë për kompaninë “Atlas” dhe 38 milionë lekë për kompaninë “Bloja”.

Një vit më vonë, më 2010 Autoriteti i Konkurrencës me një vendim mbylli procedurën e hetimit për tregtimin e bukës në qarkun e Korçës.

Ky hetim u hap për shkak të rritjes së çmimit të bukës nga disa operatorë me vullnetin e tyre për një periudhë kohore prej katër ditësh.

Marrëveshja e fshehtë mes kompanive solli gjobitje të tyre edhe në vitin 2011 në qytetin e Vlorës. 41 prodhues dhe tregtues të bukës në këtë qytet vendosën bashkërisht të rrisin çmimin e bukës në mënyrë të menjëhershme pa konkurrencë. Me mbylljen e hetimeve u vendos gjobitja e ndërmarrjeve me shumën 10 mijë lekë.

Me vendimin nr.700, datë 24.07.2020 institucioni mbylli hetimet për 5 kompani importuese të grurit, duke konstatuar shkelje të bashkërenduar të këtyre ndërmarrjeve në periudhën 2017-2019. Në përfundim të vendimit Autoriteti Konkurrencës saktëson se u ka vendosur kushte dhe detyrime ndërmarrjeve, ku katwr prej tyre do të monitorohen për një vit.

Ersida Teliti, drejtuese e Qendrës “Konsumatori Shqiptar” sqaron se ky vendim është kontradiktor.

“Vetë vendimi nga ana e tij është pak kontradiktorial, ku vihet re se ka një pranim për një marrëveshje të fshehtë ndërmjet tyre dhe prapë se prapë Autoriteti i Konkurrencës nuk merr një masë administrative sikurse është gjobë, por thjesht i vendos nën monitorim. Ka praktika me institucionin e Autoritetit të Konkurrencës që pikërisht një vit pas monitorimit, këto institucione të bëjnë të mundur rritjen e çmimit”,-shprehet Teliti për Citizens Channel.

Në një kërkesë drejtuar Autoritetit të Konkurrencës nga Qendra “Konsumatori Shqiptar” u kërkua hisja e hetimit.

Në shtator ne i dërguam një ankesë autoritetit të konkurrencës në lidhje me çmimin, duke kërkuar pikërisht hetimin dhe pretendimin nëse është një marrëveshje e fshehtë ndërmjet tregtarëve me qëllim dëmtimin e interesave të konsumatorëve dhe maksimizimin e fitimit”.

Në përgjigje ndaj ankesës së Qendrës “Konsumatorit Shqiptar”, Autoriteti Konkurrencës u bazua në vendimin e vitit 2020, dhe jo në atë të 2021 sipas të cilit u vendos se nuk do vijohej hetim i mëtejshëm.

Referuar vendimit të vitit 2021, gjatë periudhës së monitorimit 1 vjeçar janë konstatuar shkelje, sipas së cilave ndërmarrjet Agro Blend SHPK, Miell Tirana SHA, Bloja SHA, Atlas SHA dhe Atlas Mills SHPK “bashkërendojnë sjelljen duke caktuar çmimet e shitjes dhe duke kontrolluar prodhimin në tregun e miellit për shkak të integrimit vertikal, si rrjedhojë kufizojnë konkurrencën”,-thuhet në vendim.

Megjithatë gjobat e vendosura karshi kompanive janë në varësi të xhirove të tyre. Vendimi i shtatorit të vitit 2021 nuk përcakton në shifra xhiron vjetore të secilës kompanie të marrë nën monitorim, duke e lenë kështu të paqartë gjobën e vendosur për to.

Këto kompani do të jenë nën monitorim për një vit nga Autoriteti i Konkurrencës, ku për çdo tre muaj do të dorëzojnë një raportim tre mujor për çdo informacion lidhur me kostot e grurit, miellit dhe çmimin e shitjes së miellit.

 

 

Raporto

PËRGJIGJU

Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
Ju lutem shkruani emrin tuaj këtu