“Konçensionet e fundit”

“Konçensionet e fundit”

Në 9 janar të këtij viti Këshilli i Ministrave propozoi një projektligjin “Për disa ndryshime dhe shtesa  në ligjin nr.125/2013 – Për konçensionet dhe partneritetin publik privat”. Kjo iniciativë nënkupton heqjen e konçcensioneve si mënyrë veprimi,...