APP njofton për shmangien e procedurave “me negociim”

APP njofton për shmangien e procedurave “me negociim”

Agjencia e Prokurimit Publik (APP) në një njoftim të fundit udhëzon të gjithë autoritetet kontraktuese që të minimizojnë dhe të shmangin kontratat e lidhura nëpërmjet mënyrës “me negociim, pa botim paraprak në fletoren zyrtare”. Kjo procedurë pengon garën...
Çfarë i shtyn shqiptaret të emigrojnë?

Çfarë i shtyn shqiptaret të emigrojnë?

Një studim i realizuar nga Qendra për Studime Ekonomike dhe Sociale ka marrë në analizë arsyet pse shqiptarët duan të emigrojnë duke i krahasuar ato me të dhëna të vitit 2007. Bazuar në anketat me 1423 familje, ndër arsyet që i shtyjnë shqiptarët të largohen vihet re...