APP njofton për shmangien e procedurave “me negociim”

APP njofton për shmangien e procedurave “me negociim”

Agjencia e Prokurimit Publik (APP) në një njoftim të fundit udhëzon të gjithë autoritetet kontraktuese që të minimizojnë dhe të shmangin kontratat e lidhura nëpërmjet mënyrës “me negociim, pa botim paraprak në fletoren zyrtare”. Kjo procedurë pengon garën...
Çfarë i shtyn shqiptaret të emigrojnë?

Çfarë i shtyn shqiptaret të emigrojnë?

Një studim i realizuar nga Qendra për Studime Ekonomike dhe Sociale ka marrë në analizë arsyet pse shqiptarët duan të emigrojnë duke i krahasuar ato me të dhëna të vitit 2007. Bazuar në anketat me 1423 familje, ndër arsyet që i shtyjnë shqiptarët të largohen vihet re...
Troket taksa e re e pronës, sa dhe si do të paguajmë nga 1 prilli?

Troket taksa e re e pronës, sa dhe si do të paguajmë nga 1 prilli?

Duke filluar nga 1 prilli i këtij viti, të gjithë ne do të paguajmë taksën për banesën tonë jo në bazë të sipërfaqes, siç ka qenë deri më tani ligji, por në bazë të vlerës. Vlera nuk do të përcaktohet nga çmimi që e kemi blerë apo që e deklarojmë ne, por nga kadastra...