Të drejtat e njeriut “nën sulm serioz”

Të drejtat e njeriut “nën sulm serioz”

Një raport tregon se më shumë se gjysma e shteteve përdorin censurën, ngacmimet ose dhunën për të shtypur debatin publik. Bazuar në një raport të ri i cili paralajmëron për një rritje të shtypjes rreth globit; pothuajse 6 shtete nga 10 janë duke shtypur seriozisht...