KSHM: 35 media online me shkelje etike

KSHM: 35 media online me shkelje etike

35 nga 40 mediat e monitoruara rezultuan me shkelje në kodin e etikës. Këshilli Shqiptar i Medias ka prezantuar studimin për shkeljet e etikës në median online, pas një monitorimi 6 mujor. Ky proces u realizua në kuadër të projektit Media Observatory II, i cili synon...