avokat

Sa na kushton një padi në gjykatë?

January 31, 2017

Sa herë që na shkelet një e drejtë ose duam të zgjidhim një konflikt, ideja e parë që na shkon ndërmend është gjykata. Edhe pse besimi i tek gjyqësori është i ulët, sërish dyert e këtyre institucioneve mbeten zgjidhja më e përshtatshme. [...]