BE

EU Policy Hub iu shpjegon Europën

January 9, 2017

Gjuha e përdorur në media kur flitet për anëtarësimin e Shqipërisë në BE, është teknike dhe e vështirë për tu kuptuar nga qytetarët. Për të shpjeguar më qartë këtë proces EU Policy Hub ka botuar Manualin për Qytetarët. [...]