student

Shqipja pa TOEFL

December 27, 2016

Ligji u kërkon studentëve shqiptarë që për të ndjekur studimet, duhet të paraqesin dëshminë e gjuhës së huaj, pavarësisht se nuk bëjnë as edhe një orë të vetme anglisht, përveç ndonjë libri apo materiali që mund të jepet nga pedagogët si literaturë. [...]