“Duke synuar kushte të drejta pune” – Tur takimesh me studentët e gazetarisë në Shqipëri

Qendra Shqiptare për Gazetari Cilësore dhe Citizens Channel, gjatë muajve Maj dhe Qershor, në
kuadër të projektit “Duke synuar kushte të drejta pune: Shqyrtimi i të ardhmes së gazetarëve të
rinj dhe atyre të ardhshëm”, kanë zhvilluar një tur takimesh me studentët e gazetarisë dhe
komunikimit në Universitetin e Tiranës, atë të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, Elbasanit
“Aleksandër Xhuvani” edhe Durrësit, “Aleksandër Moisiu”.

Takimet erdhën pas realizimit të një sondazhi kombëtar, ku 492 studentë të gazetarisë dhe
komunikimit në këto universitete dhe Kolegjin Universitar Beder, u pyetën mbi perceptimin e
tyre mbi shkeljet e të drejtave gjatë përvojave të punësimit dhe praktikës studimore, si edhe
njohurive rreth mekanizmave ligjorë për mbrojtjen e gazetarëve në marrëdhëniet e punës.

Në këto takime janë prekur dhe debatuar tre çështje kryesore:

 • Eksperti Lutfi Dervishi diskutoi me studentët mbi gjendjen aktuale të medias në Shqipëri,
  duke u ndalur në vështirësitë që gazetarët e rinj hasin për tu integruar në dinamikat e
  tregut;
 • Emiljano Kaziaj Ph.D., ekspert kërkimor në fushën e medias, ndau gjetjet paraprake të
  sondazhit të zhvilluar me studentët në katër qytete të Shqipërisë dhe trendet kryesore të
  vëna re në përgjigjet e studentëve;
 • Ekspertit ligjor Embro Ahmetaj, prezantoi një kërkim mbi kuadrin rregullator në fushën e
  marrëdhënieve të punës në gazetari, të drejtat dhe detyrimet e gazetarëve kundrejt
  punëdhënësit dhe praktikat më të mira Evropiane mbi rregullimin e punës/internshipit.

Foto: Takim me studentët e gazetarisë në Universitetin Aleksandër Xhuvani,  Durrës

This slideshow requires JavaScript.

Foto: Takim me studentët e Departamentit të Gazetarisë dhe Komunikimit në Universitetin e Tiranës

This slideshow requires JavaScript.

Foto: Takim me studentët e gazetarisë në Universitetin Liugj Gurakuqi, Shkodër

This slideshow requires JavaScript.

Foto: Takim me studentët e gazetarisë në Universitetin Aleksandër Moisiu, Elbasan

This slideshow requires JavaScript.

Në këto takime, përtej marrjes së përshtypjeve të pjesmarrësve mbi gjetjet e sondazhit kombëtar,
u prekën dhe çështje të mëtejshme të cilat prekin interesat e studentëve dhe limitojnë mundësitë e
tyre për arritjen me sukses të pritshmërive të tyre në tregun e punës në fushën e medias.
Takimet u zhvilluan në kuadër të projektit “Duke synuar kushte të drejta pune: Shqyrtimi i të
ardhmes së gazetarëve të rinj dhe atyre të ardhshëm”, një iniciativë e implementuar nga Qendra
Shqiptare për Gazetari Cilësore dhe Citizens Channel, mbështetur nga Bashkimi Evropian
nëpërmjet Institutit Shqiptar të Medias dhe Federatës Ndërkombëtare të Gazetarëve (IJF).

Studentët rifitojnë godinën e Fakultetit të Gjeologji-Minierave

Këshilli i Ministrave ka vendosur të anulojë vendimin për të kaluar ndërtesën ku ndodhet Fakulteti i Gjeologji Minierave në pronësi të Ministrisë së Drejtësisë.

Ishte viti 2014, kur u vendos që kjo godinë të kalonte në pronësi të Ministrisë së Drejtësisë, me qëllim ndërtimin e Pallatit të Drejtësisë. Ky vendim u shoqërua me kundërshtime të forta nga stafi i Fakultetit të Gjeologjisë dhe Minierave si dhe nga vetë studentët.

Sipas vendimit të Këshillit të Ministrave thuhet se shfuqizohet vendimi i datës 5.11.2014 “Për kalimin, në përgjegjësi administrimi, të objektit “Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave”, Tiranë, nga Ministria e Arsimit te Ministria e Drejtësisë, për Gjykatën e Lartë.

V E N D I M

PËR

SHFUQIZIMIN E VENDIMIT NR.744, DATË 5.11.2014, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR KALIMIN, NË PËRGJEGJËSI ADMINISTRIMI, TË OBJEKTIT “FAKULTETI I GJEOLOGJISË DHE MINIERAVE”, TIRANË, NGA MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT/UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS,TE MINISTRIA E DREJTËSISË, PËR GJYKATËN E LARTË”, TË NDRYSHUAR

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 113, të ligjit nr.44/2015, “Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”, me propozimin e ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Këshilli i Ministrave.

V E N D O S I:

1.Shfuqizimin e vendimit nr.744, datë 5.11.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për kalimin, në përgjegjësi administrimi, të objektit “Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave”, Tiranë, nga Ministria e Arsimit dhe Sportit/Universiteti Politeknik i Tiranës, te Ministria e Drejtësisë, për Gjykatën e Lartë”, të ndryshuar me vendimin nr.732, datë 8.12.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr.744, datë 5.11.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për kalimin, në përgjegjësi administrimi, të objektit “Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave”, Tiranë, nga Ministria e Arsimit dhe Sportit/Universiteti Politeknik i Tiranës, te Ministria e Drejtësisë, për Gjykatën e Lartë”.

2.Ngarkohen Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Ministria e Drejtësisë, Gjykata e Lartë, Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave dhe drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë Shtetërore të Kadastrës për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I

EDI RAMA

Si qëndron historia e Fakultetit të Gjeologji-Minierave?

Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave është një godinë 60 vjecare e cila ka një akitekturë të vecantë, e pozicionuar në qendër të Parkut të Tiranës. Është shkolla e parë e lartë në Shqipëri për përgatitjen e specialisteve për të gjitha degët e shkencave të industrisë minerare.

Në mbledhjen e 5 nëntorit 2014, Qeveria shqiptare vendosi që godinën e Fakultetit të Gjeologjisë dhe Minierave, duke përfshirë të gjitha hapësirat e saj t’a kalojë në administrimin e Ministrisë së Drejtësisë, me qëllim ndërtimin e një pallati të ri të drejtësisë. Vendimi u kundërshtua nga pedagogët dhe studentët, pasi sipas tyre ata nuk janë vënë në dijeni më herët për këtë vendim dhe janë informuar vetëm nga media.

Studentët u organizuan në protesta pranë ambjenteve te Fakultetit dhe bojkotuan mësimin për disa ditë. Protesta e studentëve mori mbështetjen e pedagogëve të cilët së bashku u drejtuan për të protestuar edhe para ambjenteve të Kryeministrisë.

Ishtë pikërisht Kryeministri Rama, i cili pasi pa studentët e grumbulluar para zyrës së tij, zbriti për t’i takuar, dhe ju premtoi atyre se nuk do të largohen nga godina e Fakultetit, por vetëm disa ambjente të Fakultetit do t’i viheshin në dispozicion Gjykatës së Lartë. Pas këtij takimi, studentët ju rikthyen sërish mësimit.

Në protestat studentore të dhjetorit të vitit 2018, studentët e gjeologji-minierave,ngritën sërish çeshtjen e godinës së Fakultetit të tyre. Vendimi i vitit 2014 vazhdonte të qëndronte në fuqi, pa asnjë ndryshim.

Në vendimin e Asamblesë së Personelit Akademik të fakultetit të Gjeologjisë dhe Minierave të mbajtur më datë 21.01.2019, në kuadër të protestave që përfshinë insitucionet e larta arsimore, kjo asamble i kërkoi Qeverisë të shfuqizonte VKM-në e vitit 2014, pasi sipas tyre kjo VKM përbënte precedent të rrezikshëm për të tjetërsuar të gjitha godinat e Universiteteve Publike si dhe është një pengesë për të realizuar të gjitha investimet e nevojshme për zhvillimin funksional të aktivitetit mësimor e kërkimor-shkencor në Fakultetin e Gjeologjisë dhe Minierave.

Vendimi i Asamblesë së Personelit Akademik të Fakultetit të Gjeologjisë dhe Minierave

 

Sot, kjo godinë, me shfuqizimin e vkm-së së vitit 2014 i kalon sërish Fakultetit të Gjeologjise dhe Minierave për të ushtruar procesin mësimor.

*Citizens Channel | Erisa Kryeziu

 

Studentët protestojnë për ndërtimin në fidanishten e Universitetit Bujqësor të Tiranës

Prej dy ditësh studentët e Universitetit Bujqësor të Tiranës, të mbështetur edhe nga pedagogët e tyre kanë dalë në protestë. Shkak për këtë është bërë prishja e fidanishtes pranë shkollës së tyre, e cila shërbente për të kryer orët laboratorike, pasi në këtë truall do të fillojë ndërtimi i një shkolle.

Nisur nga ky shqetësim, Bashkia Tiranë, sqaroi nëpërmjet një postimi në facebook se toka në të cilën do të ndërtohet shkolla është private, por është shpronësuar nga Bashkia. Bashkë me certifikatën e shpronësimit është vënë në dispozicion edhe projekti i shkollës që do të ndërtohet, që konsistojnë në dy godina, një shkollë 9-vjecare dhe një gjimnaz.

Studentët shprehen të pakënaqur me këtë vendim të Bashkisë Tiranë dhe paralajmërojnë se do të vazhdojnë të protestojnë kundër betonizmit të parkut të bimëve pyjore.

“Nëse kjo tokë ka pronar, pse zoti Kryebashkiak erdhi këtu dhe mbolli këto pemë. Pse jemi lejuar ne të bëjmë këtu praktikat mësimore, nëse ka pronar”,-u shprehen studentët për  televizionin A2 CNN.

Më 15 prill 2018, Kryetari i Bashkisë Tiranë, Erion Veliaj në një postim në facebook është shprehur se Universiteti Bujqësor i Tiranës po merr pamjen e një kampusi të mirëfilltë universitar, duke qenë jo vetëm një qendër arsimimi, por edhe një hapësirë rekreative. Bashkë me drejtuesit dhe pedagogët e këtij universiteti ai ka mbjellur pemë në hapësirën ku sot po përdoret për ndërtimin e një shkolle të re.


Dekani i fakultetit të Ekonomisë Agrare, Maks Mece, i cili ka qenë pjesë e aktivitetit të mbjelljes së pemëve me kryebashkiakun Veliaj është shprehur sot kundër ndërtimit në këtë tokë.

Foto gjatë mbjelljes së 150 pemëve të reja në UBT. Foto nga faqja zyrtare e Universitetit Bujqësor të Tiranës.

“Merreni njërën nga këto pemët dhe çojani dhuratë bashkisë. Shpresojmë që me qëndrimin tonë të shpëtojmë një institucion i cili ka vlera kombëtare dhe jo për interesa private. Unë e kuptoj që ky territor bosh dhe çdo cep toke që shikohet në këtë vend, gjykohet për një kullë”, – është shprehur pranë studentëve dekani Mece.


Studentët theksojnë mungesën e zhvilimit të një dëgjese publike, pasi sipas tyre janë gjendur në befasi kur kanë parë nisjen e punimeve, dhe kanë lënë mësimin për të mësuar se ç’po ndërtohej në mjedisin ku deri më parë zhvillonin praktikat e tyre mësimore.

“Si student i mjedisit, jam kundër kësaj padrejtësie. Nuk ka tabelë informuese për këtë ndërtim që po bëhet vjedhurazi. Ne dalim në terren kur kemi për të studiuar për bimët. Do jemi këtu deri ditën e fundit”, u shpeh një nga studentët.

*Citizens Channel /E.K/

 

Fushat e mbeturinave në Durrës, gangrena e qytetarëve dhe sfida e institucioneve

Autor: Geri Emiri | Citizens Channel

Vendgrumbullimi i Porto-Romanos gjendet në veri të qytetit të Durrësit dhe përbën sot shqetësimin më të madh mjedisor për banorët e qytetit, për shkak të djegies pa ndërprerje të mbeturinave përgjatë 24 orëve.

Fusha me mbeturina gjendet rreth 4 kilometra larg qytetit, në një sipërfaqe rreth 80.000 m2,  mbushur me mbeturina urbane, inerte, mbetje të rrezikshme dhe kafshë të ngordhura.

Këshilli Bashkiak i Durrësit shpalli më 11 korrik 2018, gjendjen e emergjencës mjedisore, si pasojë e situatës problematike me mbetjet në të gjithë vendgrumbullimet e bashkisë Durrës. Ajo ja delegoi kështu qeverisë qendrore zgjidhjen e problemit të saj shumë vjeçar. Në muajin qershor kryeministri njoftoi se vendgrumbullimi do të mbyllet, duke u shndërruar në park.

Protestat për rehabilitimin e vendgrumbullimit kanë qenë të shumta ndër vite, duke kulmuar në  nëntor, me protestën e studentëve të Universitetit “Aleksandër Moisiu”, që kërkuan mbylljen e vendgrumbullimit të Porto-Romanos dhe ndalimin e djegies së mbeturinave. Një ditë më pas banorët e Sukthit bllokuan rrugën Kullë-Sukth, duke kërkuar zhvendosjen e vendgrumbullimit të mbetjeve që gjendet pranë banesave në Sukth.
Foto: Studentët e UAM në protestat kundër ndotjes nga mbetjet

Ndërhyrjet e kohëve të fundit nga Shërbimi Zjarrfikës dhe bashkia Durrës ka sjellë shuarjen e vatrave të mbeturinave që digjeshin prej vitesh dhe po bëhet sistemimi i tyre, deri në momentin e mbylljes së vendgrumbullimit të Porto-Romanos, kur bashkia dhe qeveria të vendosin për koston e transportit në landfillin e Tiranës.

Menaxhimi i vendgrumbullimeve të mbetjeve, sfida e humbur e pushtetit vendor

Në Planin Lokal të Menaxhimit të Mbetjeve për bashkinë e Durrësit 2010-2025”, analizohet se qyteti i depoziton mbetjet e tij në të vetmen fushë plehrash në Porto-Romano, që është vend hedhje për nga standardet, e cila është hapur që në fillim të viteve’ 90 dhe ishte parashikuar të kishte jetëgjatësi për 25 vite (deri në vitin 2015).

Për njohësin e mbetjeve të ngurta, Xhemal Mato, vendgrumbullimi i Porto-Romanos është jashtë çdo standardi, pa rrethim, kafshët përdorin ujin e ndotur për të pirë, e më tej këto ujëra  derdhen në det, duke ndikuar edhe tek bota ujore, për të cilën gjithashtu nuk ka studime për nivelin e ndotjes.

Por bashkia Durrës nuk zbatoi rekomandimin e këtij dokumenti të hartuar nga ajo, duke e lënë të hapur e jashtë kushteve teknike dhe higjeno-sanitare vend hedhjen e Porto-Romanos. Pas vitit 2015, në bashkinë e re të Durrësi mbledhja dhe depozitimi i mbeturinave urbane bëhet nga dy ndërmarrje publike pastrimi (në varësi të bashkisë) dhe një kompani private (në Ishëm).

Bashkia Durrës ka përgatitur Planin Lokal të Menaxhimit të Mbetjeve, por “ende nuk e ka miratuar në Këshillin Bashkiak Durrës”, mësoi nga bashkia Citizens Channel, nëpërmjet një Kërkese për të Drejtë Informimi.

Mesatarisht, një familje në qytetin e Durrësit prodhon rreth 2 ton mbetje në vit ose 5.5 kg mbetje në ditë, sipas llogaritjeve në “Strategjinë e Zhvillimit Territorial 2015-2030”. Në Bashkinë Durrës nuk ka grumbullim të diferencuar të mbeturinave, për ato të zakonshme dhe të ndërtimit.   Pasi kryhet mbledhja e mbeturinave, hidhen në vendgrumbullimin e Porto-Romanos, duke u djegur pa masa paraprake. Kjo është një procedurë e dëmshme për shkak të emetimit të gazit helmues si dhe përbën rrezikshmëri të lartë për ndotjen e ujërave nëntokësore.

Ky problem shfaqet edhe në vendgrumbullimet e mbeturinave në 4 Njësitë Administrative Manëz, Sukth dhe Ishëm. Ndërsa mbeturinat e dy njësive administrative, Rrashbull dhe Katund i Ri, depozitohen në Porto-Romano.

Emergjenca Mjedisore dhe zgjidhjet e mundshme

Bashkia Durrës ka njoftuar zyrtarisht se nuk ka buxhet të mjaftueshëm për ndërtimin e një landfilli për mbeturinat. Në këto kushte Këshilli Bashkiak i Durrësit shpalli më 11 korrik 2018, gjendjen e emergjencës mjedisore, duke marrë votat e të gjithë këshilltarëve, pavarësisht rezervave të tyre mbi zgjidhjen e situatës.

Pak orë pas protestës së studentëve, kryetari i Bashkisë Durrës, Vangjush Dako, reagoi në profilin e tij në Facebook, duke shkruar se i është kërkuar qeverisë dhe shoqërisë koncesionare në Tiranë të marrë në konsideratë spostimin e mbetjeve të Porto-Romanos për në Tiranë dhe trajtimin e tyre.

“Të hënën më datë 29.10.2018 u mblodh Komiteti i Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve për shpalljen e gjendjes së Emergjencës Mjedisore. Aktualisht po analizohen kostot e kryerjes së transportit, përkatësisht kostot që do të mbulojë Bashkia dhe ato që do të mbulojë Qeveria”, shkruante Dako.

Njohësit e fushës së mbetjeve në Shqipëri, e shohin me skepticizëm transportimin e mbetjeve nga Durrësi në Tiranë. “Jam kundër transportit të mbetjeve nga Durrësi për në Tiranë, pasi kjo nuk është zgjidhje dhe ka rrezik të dështojë”, shprehet ambientalisti Lavdosh Ferruni.

Studentët që protestuan për mbylljen e vendgrumbullimit të mbeturinave në Porto-Romano, kërkuan një zgjidhje të shpejtë të problemit, që qëllim shmangien e ndikimeve shëndetësore të djegies së mbeturinave.

Vijimi i rrethimit me tel të vendgrumbullimit të Porto Romanos – Foto: Geri Emiri

Ndërmarrja e Shërbimit Komunal në bashkinë Durrës që prej dekadash e ka lënë në të njëjtën gjendje vendgrumbullimin e Porto-Romanos, pas protestës së studentëve ka nisur ngjeshjen e mbeturinave në vendgrumbullim, rrethimin me tel dhe caktimin e rojeve me tre turne.

“Është vendosur trau që ndalon hyrjen e personave të paautorizuar në vendgrubmullim. Këto janë masat paraprake, përpara nisjes së transportimit në Tiranë të mbeturinave dhe krijimit të parkut në fushën e mbetjeve. Aktualisht po diskutohen kostot e transportit”, u bë me dije nga Ndërmarrja e Shërbimit Komunal, për Citizens Channel.

Aksioni i bashkisë erdhi pas urdhërit të parë të ministrit të ri të brendshëm, Sandër Lleshi, që me të marrë detyrën kërkoi ndërhyrjen e strukturave policore dhe atyre në varësi për të mbajtur nën kontroll situatën e djegies së mbetjeve urbane në qytete si Durrësi. Pas shumë vitesh në Porto-Romano u shfaq Shërbimi Zjarrfikës Durrës, që në bashkëpunim me ato të portit punuan për rreth 4 ditë me qëllim shuarjen e vatrave të mbeturinave që digjeshin prej vitesh.

Djegia e mbeturinave përpara shuarjes së zjarrit nga shërbimi zjarrfikës/ Foto: Geri Emiri

Një ditë pas protestës së studentëve, banorët e Sukthit bllokuan rrugën Kullë-Sukth, duke kërkuar zhvendosjen e vendgrumbullimit të mbetjeve që gjendet pranë banesave në Sukth.

“Në Sukth është ndërprerë hedhja e mbeturinave dhe po depozitohen në Porto-Romano. Po ashtu po punohet që ky si vendgrumbullim të mbyllet për shkak se është pranë vendbanimeve”, mësuam zyrtarisht nga Ndërmarrja e Shërbimit Komunal.

Në qershor të vitit 2018 kryeministri Edi Rama dhe kyebashkiaku Vangjush Dako vizituan vendgrumbullimin e mbeturinave në Porto-Romano. Kryeministri Rama premtoi se ky problem do të zgjidhet brenda 18 mujave, duke e kthyer këtë zonë në park.

Kryeministri Edi Rama dhe Kryetari i Bashkisë së Durrësit Vangjush Dako gjatë vizitës në Porto Romano _ Qershor 2018
Udhëtimi i mbeturinave në Tiranë, lë papunë familjet e varfra!
Banorët fusin kafshët për tu ushqyer në vendgrumbullimin e Porto Romanos/ Foto: Geri Emiri

Nga vëzhgimi ynë në fushën e mbeturinave në Porto-Romano, punojnë të paktën mbi 50 persona çdo ditë. Ata grumbullojnë në mënyrë të paautorizuar materiale plastike, hekurishte dhe kartona. Futja e tyre dhe e kafshëve që ushqehen në vendgrumbullim vijon, megjithëse prania e bashkisë është shtuar kohët e fundit.

Duke mos pranuar të identifikohen, një pjesë e banorëve që banojnë 200 metra larg vendgrumbullimit, tregojnë se kanë pranuar të “bashkëjetojnë me vdekjen” për shkak se aty punojnë familjarisht, duke siguruar të ardhura nga mbledhja e materialeve të riciklueshme.

Të kapur pas kamionëve që sjellin mbeturina në vendgrumbullim, vijnë herë pas here të mitur. Pasi mbarojnë shkollën, tregojnë se vijnë të punojnë për disa orë këtu, për të ndihmuar familjet. Të njëjtën punë bëjnë edhe prindërit e tyre, të cilët punojnë edhe përgjatë natës duke mbledhur mbetje.

Mbyllja e vendgrumbullimit më të madh në bashkinë Durrës do t’i lejë ata “të papunë”! Bashkia dhe qeveria po negociojnë për kostot e transportit të mbetjeve për në Landfillin e Sharrës, ku po ndërtohet një incinerator për djegien e tyre. Ndërtimi i një landfili në Durrës, ku mund të diferencoheshin mbetjet dhe të ndiqeshin politikat ricikluese që Bashkimi Europian po i mëshon prej vitesh ndaj Shqipërisë, do të krijonte vende pune për shumë familje.

Një studim i mbështetur nga Banka Botërore vite më parë, ka përcaktuar ndërtimin e një landfilli bashkëkohor rajonal për Qarkun e Durrësit, në fshatin Radë, Njësia Administrative Manzë. Më datë 18 nëntor 2014, ministria e Mjedisit së bashku me ninistrinë e Transportit dhe Infrastrukturës, njoftuan hapjen e thirrjes për oferta për dhënien me koncesion të “Landfillit për Qarkun e Durrësit”.

“Një proces i ri ka filluar për ndërtimin e landfillit të ri sanitar, në një sipërfaqe prej 15 Ha. Ky shërbim do të mbulojë të gjithë territorin e bashkisë Durrës dhe do të krijojë mundësinë e hapjes së 1500 vendeve të reja të punës, kostoja e tij është parashikuar 6.5 milion euro”, shkruhet në “Analizën dhe Vlerësimin e Territorit” të bashkisë Durrës. Pas verifikimeve të Citizens Channel ky proces ka ndaluar dhe lëvizjet e fundit bashki-qeveri do të ofrojnë transportin e mbeturinave në landfillin e Sharrës.

*Citizens Channel

Pas mbledhjes Asambleja e Pedagogëve të UT merr këto vendime

Siç dhe ishte paraljamëruar ditën e sotme u mblodh Asambleja e Pedagogëve të Universitetit të Tiranës për të vendosur në lidhje me vijueshmërinë e realizimit të kërkesave të mëparshme.

Në datën 1 shkurt Ministrja e Arsimit zhvilloi një takim me pedagogë të Universitetit të Tiranës. Ky takim rezultoi pa një marrëveshje midis palëve. Pedagogu Mark Marku atë ditë u shpreh se nëse nuk do të kishte një qëndrim nga ana e Ministrisë, Asambleja do të mblidhej sërish për të pëcaktuar qëndrimin e saj.

Në të njëjtën kohë pas kësaj mbledhjeje Ministrja e Arsimit Besa Shahini deklaroi se “Me pedagogët ndamë disa mendime të ndryshme por ama e bindur që kemi një qëllim të përbashkët që është përmirësimi i cilësisë së arsimit të lartë në Shqipëri. Edhe pse nuk u dakortësuam në fund, por unë mendoj që kjo është krejt normale. Ishte një takim që gjithsesi shërbeu për të shuar një sërë keqkuptimesh që disa prej pedagogëve kishin për paktin për universitetin.”

 

Gjatë ditës së sotme në mbledhjen e Asamblesë u vendos që të merren këto masa:

 • Rikonfirmimi i kërkesave të bëra më herët
 • U bëjmë thirrje të gjitha asambleve që të mbajnë një qëndrim për ligjin e arsimit të lartë, dhe u kërkojmë që të bashkohen me vendimin e asambleve që janë për grevë.
 • I kërkojmë të gjitha autoriteteve të mbajnë qëndrim konseguent për ligjin e arsimit të lartë në përputhje me vendimet e asambleve (Senatit, Rektorit)
 • Ftojmë trupën akademike që te kontribuojnë dhe të kenë një angazhim sindikalist.
 • Ngritja e një grupi pune për ligjin e Arsimit të Lartë (që të diskutohen gabimet dhe si mund të bëhen) Grupi i punës të bëjë një dokument me oponencë për ligjin.
 • Kërkojmë debat me komisionin e Edukimit dhe të Mediave për ligjin e Arsimit të Lartë.

 

Në disa universitete vazhdon bojkoti i mësimit nga studentët, ndërsa në Fakultetin e Shkencave Sociale janë edhe pedagogët të cilët janë futur në grevë.

Citizens Channel / fs

 

Pedagogët e Filologjikut në grevë : “Të shfuqizohet ligji për Arsimin e Lartë”

Pedagogët e Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë (FHF) sikundër kanë paralajmëruar, janë futur sot në grevë një-ditore në mbështetje të bojkotit studentor. Ata kërkojnë plotësimin e kërkesave të studentëve dhe rrëzimin e Ligjit për Arsimin e Lartë.

Në vendimin e Asamblesë së Fakultetit pedagogët shprehen se Ligji për Arsimin e Lartë duhet të abrogohet si dhe të anulohen disa Vendime të Këshillit të Ministrave (VKM) që sipas tyre shkelin autonominë universitare.

“Asambleja shpreh kundërshtinë me aktet nënligjore :

-VKM-të e datës 26 dhjetor 2018 Nr. 777, Nr. 781, Nr. 783 si dhe

-urdhrat e Kryeministrit të datës 26 qershor 2018; Nr. 781, Nr. 184, Nr. 185, dhe Nr. 186. Këto akte dhe urdhra cënojnë rëndë autonominë e IAL-ve dhe liritë akademike të profesoratit në këto pika:

 1. Autonominë në vlerësimin e punës shkencore dhe të karrieres akademike.
 2. Liritë akademike të profesoratit në përcaktimin e përmbajtjes së njohurive që jepen në auditor.
 3. Shkelin plotësisht konventat europiane për autonominë universitare dhe liritë akademike. “

 

Vendimi i Asamblesë së FHF-së

Të mbledhur në oborrin e fakultetit në një prononcim për mediat profesor Mark Marku u shpreh se vendimet e fundit të Këshillit të Ministrave janë në kundërshtim të plotë me autonominë universitare dhe jo në përputhje me frymën evropiane.

“Është mbledhur asambleja e Fakultetit. Asambleja është tërësia e pedagogëve. Ndaj është vendosur që të shpallet një grevë një ditore. Është pjesë e autonomisë, pavarësia në kërkimin shkencor dhe punët shkencore. Pavarësish në përmbajtjen e mësimdhënies. Janë 3 gjera elementare. VKM i cenojnë të trija këto. Në një VKM thuhet se qeveria do të prodhojë një statut-tip dhe mbi këtë bazë do ndërtohen statutet e tjerë. Çdo universitet ka statutin e vet. Ky është cënim direkt i autonomisë. Ne jemi me vettingun, por kush do ta bëjë kontrollin e gradave. Ministria bën një VKM për bibliografinë. I bie që ministria do bëjë librat për universitetit, si në shkollat fillore. Ne do caktojmë një ditë se kur do të mblidhemi bashkë me asambletë e tjera të fakulteteve dhe do të dalim me një qëndrim”

Ndër të tjera profesor Mark Marku shprehet se kjo ditë greve nga ana e Fakultetit Histori-Filologji është një mundësi edhe për fakultetet e tjera, për të reflektuar dhe për të diskutuar së bashku se si duhet ta përmirësojnë ligjin për Arsimin e Lartë.

Oborri i Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë

Zëvendës Dekani i Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë, Agron Gjekmarkaj është shprehur se veprimi i ditës së sotme është një vendim unanim i marrë në Asamble dhe kërkesa drejtuar qeverisë për të rrëzuar ligjin e Arsimit të lartë nuk është një tekë, por një shërbim ndaj universitetit publik në Shqipëri.

“Ne jemi për ti mbështetur dhe jemi pas një vendimi unanim të marrë nga asambleja për të shprehur indinjatën tonë të përsëritur dhe thirrjen për arsye që i drejtohet qeverisë për të rrëzuar ligjin e arsimit të lartë, jo pse duam ne për tekë por për ti bërë një shërbim universitetit publik në Shqipëri, kemi harxhuar letër të bardhë pafund, por kjo u hodh poshtë nga qeveria. Nëse ai ligj nuk bie universiteti nuk do të ketë paqe. I bëjmë thirrje qeverisë të mos harxhojë kohë me retorikë, por të flasë për kërkesat e studentëve. Kërkesat i janë drejtuar qeverisë, ne jemi thjesht solidarë me studentët në këtë çështje. Na shqetëson se studentët janë jashtë auditorëve, jemi këtu të kapim mësim dhe dije për sa kohë ata janë jashtë, nuk funksionon”, tha ai.

Zëvendës dekani Gjekmarkaj shtoi më tej se nëse këto çështje nuk zgjidhen universiteti do t’i drejtohet Gjykatës Administrative.

“UT do i drejtohet Gjykatës Administratave për të rrëzuar VKM-të se cenohet autonomia, pasi nuk lejojmë që universiteti te merret ne patronazh nga ministrat e Ramës si bëri në show-in e radhës tek Turbina.”

Me anë të një postimi në facebook , ka deklaruar se është pjesë e grevës për të kundërshtuar ligjin për Arsimin e Lartë edhe pedagogu Artan Fuga. Ai thekson se e njeh nga historia se sa e rrezikshme është kur pushteti bën sikur merr anën e të dobëtëve dhe si zgjidhje propozon cënimin e lirisë. Profesor Fuga shprehet se refuzon të të bëjë mësim në një në një universitet që kthehet në një regjim kazerme, pasi VKM-të e fundit janë krejtësisht në kundërshtim me frymën demokratike të një universiteti të lirë.

“Unë sot jam në grevë, si anëtar i thjeshtë, i barabartë, përtej ndarjeve departamentale, i asamblesë të fakultetit Histori – Filologji të Universitetit të Tiranës. Sepse unë refuzoj të bëj mësim në një universitet që kthehet në një regjim kazerme. Sepse vkm e fundit janë krejtësisht në kundërshtim me frymën demokratike të një universiteti të lirë! Sepse unë jam për një model të ri universitar shqiptar, por jo që kriza e protestave studentore të hidhet mbi demokracinë universitare. Unë e njoh nga historia sesa sa e rrezikshme është kur pushteti bën sikur merr anën e të dobëtëve dhe si zgjidhje propozon cënimin e lirisë! As feja, as shkenca, as arti, as dija, nuk bëhet në kushte detyrimi! Prej shekujsh Martin Luteri e ka zbuluar këtë edhe për shqiptarët ! Sot në oborrin e fakultetit histori – filologji luhet fati i intelektualizmit shqiptar për të paktën dekadat e ardhshme.”

Postimi i plotë i pedagogut Artan Fuga në facebook

 

Ndërkohë dita e sotme ka filluar sërish me bojkot të studentëve në fakultetet e tjera të Universitetit të Tiranës.

Në Fakultetin e Shkencave Sociale, janë duke u zhvilluar ligjërime dhe diskutime me pedagogë dhe studentë, aktivitete dhe performancë artistike.

 

Në Fakultetin e Shkencave të Natyrës bojkoti vazhdon. Studentët kanë artikuluar arsyet se pse protesta dhe bojkoti duhet të vazhdojë. Ndërkohë, ecuria e protestës do të vendoset sot nga studentët me anë të votimit.

Në fakultetin e Historisë dhe Filologjisë krahas bojkotit nga ana e studentëve dhe pedagogëve janë vendosur shirita që simbolizojnë mbylljen e institucionit arsimor.

 

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja vazhdon bojkotin duke bllokuar edhe dyert e fakultetit me karrige dhe banka.

Studentët e Fakultetit të Ekonomisë vazhdojnë të qëndrojnë të grumbulluar në hollin e Fakultetit në mënyrë demonstrative.

 

*Citizens Channel  /E.K./

 

 

Protesta; Pedagogët mbështesin studentët, marrin kritikat e Kryeministrit

Protesta studentore ka filluar të marrë mbështetjen e pedagogëve. Në mbledhjen e Asamblesë pedagogët e Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë, kanë deklaruar se ditën e hënë do të dalin në protestë në mbështetje të studentëve.

Më herët në mbështetje të studentëve ishin edhe pedagogët e Fakultetit të Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës si dhe pedagogët e Fakultetit të  Shkencave Politike Juridike në “Durrës.

Deklaratë e pedagogëve të Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës

Në deklaratat e tyre pedagogët kërkojnë rrëzimin e Ligjit për Arsimin e Lartë si dhe shprehen të shqetësuar edhe për VKM-të të cilat cenojnë autonominë universitare dhe të gjitha aktet nënligjore të miratuara së fundmi nga Këshilli i Ministrave.

Deklaratë e Asamblesë së Stafit Akademik të Shkencave Politike Juridike të Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës

 

Çfarë është Asambleja e Fakultetit.

Sipas Ligjit  Nr. 80/2015 Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë, neni 36, organet dhe autoritetet drejtuese në institucionet e arsimit të lartë janë :

Organi më i lartë drejtues akademik është Senati Akademik. Organe të tjera akademike janë asambleja e personelit akademik dhe komisionet e përhershme.

Asambleja e personelit akademik përbëhet nga personeli akademik me kohë të plotë i njësive kryesore. Pra, Asambleja është organi që zgjedh çdo drejtues të fakulteteve. Asambleja e personelit akademik mund të ushtrojë edhe kompetenca të tjera, sipas përcaktimeve në statutin e institucionit të arsimit të lartë

Si funksionon Asambleja

Asambleja e personelit akademik të njësisë kryesore në institucionet e arsimit të lartë ka këto funksione:

a) zgjedh rektorin e institucionit në institucionet publike të arsimit të lartë.

b) zgjedh anëtarët e Senatit Akademik në institucionet publike të arsimit të lartë

c) zgjedh drejtuesin e njësisë kryesore në institucionet publike të arsimit të lartë;

ç) krijon dhe zgjedh anëtarët e komisioneve të përhershme të njësisë kryesore.

Ndërkohë Kryeministri Rama iu është kundërvënë pedagogëve gjatë takimit për prezantimin e Paktit për Universitetin, ku i kritikoi kritikoi ata duke thënë se problem nuk janë studentët e ngujuar, por pedagogët të cilët nuk bëjnë mësim edhe nëse në auditore është i pranishëm një student i vetëm.

Nuk e kam për debat fare, në këtë pikë nuk mund të jemi peng, peng qeverinë nuk keni për ta marrë dot, duke bërë presion, duke u fshehur, duke mos shkuar në mësim, duke bërë sikur nuk kuptoni, etj. Ne dimë vetëm kaq, duam qe ky proces të ndodhë, si do ndodhë, nuk ka rëndësi, as ca thotë VKM, as Dokumenti, parimisht na thoni, duam apo nuk duam. Nëse duam, urdhëro ku jeni, bëni propozimet dhe jemi dakord ta bëni ju gjithë procesin, nuk ka punë qeveria me veting akademik. Duhet ta kishit bere ju, këtu nuk duam polemika dhe asnjë problem. Thjesht duam te shihemi ne sy, direkt dhe te flasim drejtpërdrejt. Atë qe themi ta bëjmë dhe atë që bëjmë ta themi.”

*Citizens Channel /E.K./

Protesta studentore: Vazhdon ngujimi dhe bojkoti

Kjo është java e dytë që fakulteti i Shkencave Sociale, Drejtësisë, Historisë dhe Filologjisë, Ekonomikut, Gjeologji Minierave dhe Shkencave të Natyrës në Universitetin e Tiranës vazhdojnë protestën për vitin 2019.

Studentët vazhdojnë të protestojnë nëpërmjet bojkotimit të mësimit dhe ngujimit në ambjentet e fakulteteve të tyre. Me anë të diskutimeve, ligjërimeve për arsimin e lartë, këngëve dhe lojërave u kanë dhënë gjallëri studentore holleve të fakulteteve.

Studentët e Fakultetit të Shkencave Sociale në një deklaratë të publikuar një ditë më parë u shprehën se:“Bojkoti do të vazhdojë deri në plotësimin e plotë të kërkesave studentore. Bojkoti i studentëve vë në pah se plotësimi i rremë i kërkesave nga Kyeministria, nuk i gënjën studentët, por tregon se kryeministria është e rreme dhe po gënjen veten. I bëjmë thirrje edhe titullarëve të Universiteteve Publike, të mos bëhen alibia e Kryeministrit se kërkesat janë plotësuar, por të mbështesin bojkotin e studentëve në institucionet e tyre.” 

Studentët vënë në dukje se problemi kryesor i mbarëvajtjes së sistemit arsimor e ka zanafillën tek ligji i ri për arsimin e lartë.

“Bojkoti ynë aktiv vë në pah faktin se nuk ka dalje nga kriza dhe reformim të arsimit të lartë pa angazhimin e studentëve dhe pedagogëve në universitetet publike. Ky është modeli se si qeveria, duhet të  operojë në vazhdim. Të plotësojmë kërkesat tona dhe t’ja lemë përgjegjësinë universiteteve që të fillojnë një diskutim mbarë universitar dhe publik për propozimin dhe draftin e një ligji të ri për arsimin që na nxjerr nga kriza ekonomike, institucionale dhe vlerore.“

Situata në Universitete

Videot e publikuara së fundmi në rrjetet sociale nga grupimet studentore tregojnë situatën e bojkotit në Universitete.  Fakulteti i Shkencave të Natyrës, i Gjuhëve të Huaja, Shkencave Sociale, Drejtësisë, Ekonomisë, Historisë dhe Filologjisë janë kthyer në qendra të rezistencave dhe diskutimit studentor.

 Fakulteti i Gjeologji Minierave

Studentët e fakultetit të Gjeologji Minierave u organizuan në një formë simbolike proteste, për të denoncuar kushtet e këqija në auditore. Ata nxorrën jashtë tavolinat dhe stimuluan një orë mësimore  në shi, duke denoncuar mungesën e ngrohjes në klasa dhe mungesën e një godine për fakultetin e tyre për shkak të tjetërsimit të saj.

Studentët kanë qëndruar në ambientet e fakultetit dhe gjatë orëve të natës, ku kanë përsëritur thirrjet për bojkot dhe plotësim të kërkesave.

 Fakulteti i Ekonomisë

Në Fakultetin e Ekonomikut mbi 200 studentë u janë bashkuar studentëve të tjerë të cilët vijonin ngujimin në ambientet e brendshme të këtij institucioni. Studentët brohorasin dhe duken më të bashkuar pas ngjarjeve të fundit siç ishte ndërhyrja e policisë në ambjentet e këtij fakulteti.

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

Në fakultetin e Gjuhëve të Huaja është bojkotuar procesi mësimor dhe ambjentet e fakultetit janë të zbrazura. Studentët janë grumbulluar në hollin e fakultetit për t’u bërë pjesë e diskutimeve dhe ligjërimeve.

Fakulteti i Mjekësisë

Të shumtë janë edhe studentët e fakultetit të Mjekësisë të cilët ashtu si fakultetet e tjera në Univrsiteitn e Tiranës janë vendosur në hollin e fakultetit për të diskutuar rreth kushteve dhe cilësisë së arsimit. Në shenjë simbolike ata veshën uniformat e tyre për të brohoritur se edhe “Mjekësia ngujohet”.

Universiteti Bujqësor

Pankarta që shpreh bojkotim të proçesit mësimor është vendosur edhe në Universitetin Bujqësor të Tiranës.

Protestës dhe bojkotit i janë bashkuar edhe studentët e universiteteve të Elbasanit dhe Durrësit.

Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan

Studentët e Universitetit të Elbasanit i janë bashkuar bojkotit studentor duke dalë në koridoret e universitetit dhe përseritur thirrjet për bojkot. Me pankartat që mbajnë në duar ata kanë kërkuar edhe mbështetjen nga i gjthë populli shqiptar.

Universiteti i Durrësit “Aleksandër Moisiu”

Koridoret dhe holli i Universitetit të Durrësit janë mbushur nga studentë të cilët kanë brohoritur njëzëri “himnin’ e protestës studentore.

4 ditë më parë studentët që nisën ngujimin në fakultetet e Universitetit të Tiranës u përballën me forcat policore private dhe ato shtetërore. Studentët publikuan një sërë videosh ku denoncohej dhuna verbale dhe fizike e ushtruar nga punonjësit e policisë.


Në mbështetje të studentëve ishte edhe institucioni i Avokatit të Popullit i cili me anë të një statusi në facebook, e konsideroi të papranueshme perdorimin e forcës për shpërndarjen e studentëve.

Janë në kufijtë e të papranueshmes justifikimet se përdorimi i forcës për shpërndarjen e studentëve që kanë zgjedhur ta zhvillojnë protestën e tyre në ambientet universitare, bëhet për të garantuar zhvillimin normal të mësimit në ato ambiente. Ndërkohë që prej më se një muaji është bërë e qartë nga protestat e studentëve se situata nuk është normale, nuk ka asnjë “normalitet” që po ndërpritet nga vijimi i shprehjes së pakënaqësisë së studentëve.”

Reagimi i plotë i Avokatit të Popullit mbi protestat studentore: 

Deklarata e Avokatit të Popullit në Facebook

Në mbështetje të kauzës studentore u shpreh edhe Dekanati i Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë. Në deklaratën e tij Dekanati është në mbështetje të plotë të kërkesave të studentëve, kundër dhunës dhe presioneve të ndryshme, si dhe ka ritheksuar kërkesën për rishikimin e plotë të ligjit për arsimin e lartë.

 

                      Deklarata e Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë

Cfarë kërkojnë studentët dhe çfarë ofroi qeveria?
Përpos ndërmarrjes së një sërë vendimesh nga qeveria Rama për plotësimin e kërkesave, sërish kërkesat financiare të studentëve mbeten të paplotësuara.

Ulja e tarifave të shkollimit 

Ulja e tarifave me 50 % për cdo nivel studimi, do të thotë se pjesa tjetër e pagesës kryhet nga qeveria. Akordimi i një fondi të tillë nga buxheti i shtetit mund të bëhet vetëm duke ndryshuar ligjin e buxhetit për vitin 2019, tashmë të miratuar në Kuvend, ndryshim i cili mund të bëhet me një ligj (amendament) tjetër në Kuvend. Qeveria nuk ka përgatitur ndonjë amendament të buxhetit 2019 për të përmbushur këtë kërkesë. Për aq kohë sa nuk ka një vendim të tillë të Kuvendit, qeveria nuk ka asnjë mundësi praktike të financojë përgjysminin e tarifës së shkollimit.

Rritja e shpenzimeve për arsimin në pesë përqind të PPB-së

Me anë të kësaj kërkese studentët po kërkojnë që arsimi të jetë prioritet parësor në buxhetin e qeverisë. Qeveria nuk e ka premtuar një vendim të tillë, duke u shprehur se nuk ka nevojë të rritet buxheti i arsimit, pasi ka burime të tjera të mjaftueshme për të përmbushur të gjitha kërkesat e studentëve.  Në buxhetin e miratuar të vitit 2019 janë parashikuar 39 miliardë lekë shpenzime për arsimin. Plotësimi i kërkesës së studentëve kërkon më shumë se dyfishimin e buxhetit të arsimit nga qeveria, që duket e vështirë të plotësohet menjëherë, pasi kërkon një ndryshim rrënjësor të prioriteteve të qeverisë.

Përmirësimi i gjendjes në konvikte

Menjëherë pas kërkesës së studentëve për përmirësim të kushteve në konvikte qeveria shqiptare premtoi se rindërtimi tërësor i konvikteve të shkollave të larta do të bëhet brenda tre viteve të ardhshme. Fill pas kësaj, u shpall projekti gjerman i financuar me kredi dhe grant (6,8 milionë euro kredi nga KfW dhe rreth 4,5 milionë euro grant nga qeveria gjermane), i cili parashikon rinovimin e godinave të Qytetit Studenti. Ky projekt pritet të sjellë përmirësimin e 8 godinave të Qytetit Studenti në Tiranë. Por pavarësisht premtimit për rindërtim twrësor brenda tre viteve të ardhshme, ende nuk ka një projekt apo vendim për një ndërhyrje të tillë në godinat e tjera ekzistuese të konvikteve.

*Citizens Channel  /L.K/  /E.K/

 

Policia hyn në universitet, përplasje me studentët

Një ditë më parë studentët janë ngujuar në ambjentet e fakulteteve të Universitetit të Tiranës, duke bllokuar dyert me banka. Ata janë kthyer në fakultete, jo për të vazhduar mësimin, por për të diskutuar më tej problemet e universitetit.

Një grup prej tyre kanë kaluar edhe natën brenda fakultetit. Natën e mbrëmshme situata ka degraduar në konflikt në Fakultetin e Juridikut, pasi punonjës të policisë private kanë tentuar të hyjnë brenda për të dëbuar studentët. Ata kanë filluar të lirojnë hyrjen e fakultetit, por janë kundërshtuar nga studentët.

Në mëngjesin e ditës së sotme, përpos policisë private, ishin forcat e policisë së shtetit ato që u vendosën në Fakultetin e Ekonomisë.

Burimi: Renaldo Salianji, gazetar

Në mbështetje të studentëve, shkoi deputeti i opozitës Luciano Boci, por është përzënë me thirrje  nga studentët.  Sipas tyre kjo është kauzë e studentëve dhe nuk duan përfshirje politike.

Sipas studentëve policia ka ushtruar dhunë verbale dhe fizike ndaj tyre.

Në raportimet e televizionit Ora News, studentët kanë deklaruar:

“Shokët tanë u dhunuan brenda. Polici më ka tërhequr nga rripi, më ka kapur për veshi dhe më tha se do të më rrahë”

“Ne kemi qenë brenda në fakultet që nga dje. Tani policia e shtetit shkel ligjin dhe hyn në fakultet. Studentët janë zvarritur. Kjo protestë ka qënë e qetë që nga fillimi, tani po shkatërrojnë imazhin e saj duke përdorur dhunën. Të gjithë oficerët e policisë që përdorin dhunën sot do të denoncohen në prokurori “.

Në bojkot janë përfshirë edhe universitete të tjera si Universiteti Bujqësor i Tiranës dhe Universiteti i Elbasanit.


*Citizens Channel /E.K/

Vijon bojkoti i mësimit në fakultete, studentët përballë policisë

Pas rikthimit të protestës studentore në datën 7 janar, studentët kanë vendosur të bojkotojnë procesin mësimor në shenjë proteste ndaj kërkesave të paplotësuara nga Kryeministri Edi Rama.Protesta që nga dita e djeshme ka marrë një tjetër formë: Studentët kanë filluar bojkotimin e mësimit si dhe bllokimin e fakulteteve në të njëjtën kohë.

Studentët e Fakultetit të Drejtësisë kanë bllokuar hyrjen si dhe po vazhdojnë bojkotin duke qëndruar brenda në fakultet.

I njëjti qëndrim ka ardhur edhe nga Fakulteti i Shkencave Natyrore (FSHN). Studentët e FSHN kanë nxjerrë jashtë ambienteve të fakultetit prezencën e policisë pasi e kanë konsideruar atë të paligjshme.

Studentët e Fakultetit të Mjekësisë po ashtu kanë raportuar bojkot të mësimit.

 

Edhe në Fakultetin e Gjeologji -Miniera dhe të Shkencave Sociale studentët kanë vendosur për të vazhduar bojkotimin e mësimit.

Studentët  shprehen të shqetësuar për prezencën e Policisë së Shtetit ditën e djeshme dhe të sotme në disa nga fakultetet në Tiranë. Por sipas nenit 5 të ligjit “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor”, specifikohet se : “Ndërhyrja e organeve të rendit publik në mjediset akademike bëhet me kërkesën ose me lejen e titullarit të institucionit të arsimit të lartë. Vetëm në rastet e kryerjes së një vepre penale flagrante, në rastet e fatkeqësive natyrore dhe gjendjes së jashtëzakonshme, organet e rendit publik kanë të drejtë të ndërhyjnë edhe pa lejen e titullarit të institucionit të arsimit të lartë.”

Neni 5 i Ligjit të Arsimit të Lartë

Mbi këtë ngjarje ka reaguar edhe policia e shtetit përmes një njoftimi në “Facebook” : “Persona të caktuar kanë tentuar të pengojnë në mënyrë të paligjshme dhe të dhunshme veprimtarinë normale mësimore në disa universitete të vendit, duke penguar dhe mohuar të drejtën e studentëve për të studiuar. Në të njëjtën kohë, këta persona që kanë tentuar të cënojnë procesin mësimor, kanë konsumuar kundërvajtje administrative dhe vepra penale për të cilat do të mbajnë përgjegjësitë përkatëse. Policia e Shtetit u bën thirrje studentëve, që tentojnë të përfshihen, pa u thelluar, në veprimtari të paligjshme, të veprojnë me maturi e përgjegjësi dhe të evitojnë ngarkesën me barrë shkeljesh ligjore dhe rekordesh policore që në hapat e parë të karrierës profesionale, barrë e cila mund t’u kushtojë shumë në të ardhmen e tyre profesionale.”Studentët e kanë cilësuar prezencën e Policisë së Shtetit si të paligjshme edhe për faktin se disa prej tyre kanë qenë duke i filmuar në ambientet e universiteteve.

Citizens Channel / F.S