Trajnim për gazetarët: “Mjetet dhe Teknikat e Raportimit Lokal” – Gjirokastër

Citizens Channel me mbështetjen e Fondacionit Friedrich Ebert fton të gjithë gazetarët e angazhuar në qytetin e Gjirokastrës në trajnimin e gjashtë të ciklit “Mjetet dhe Teknikat e Raportimit Lokal”, në datën 16 nëntor 2019. Pjesëmarrësit do të kenë mundësi të zgjerojnë njohuritë teorike dhe praktike mbi teknikat e raportimit lokal.

Trajnimi do të ndahet në tre pjesë kryesore:

 1. Integrimi i multimedias në raportimin lokal
  Në këtë sesion do të ndahen njohuri praktike mbi realizimit dhe montimit të imazheve, audios dhe videos përmes aparatit celular në pasurimin e produkteve mediatike më elementë të multimedias. Një tjetër aspekt i rëndësishëm do jetë aftësimi mbi përdorimin e platformave për vizualizimin e të dhënave në grafika apo harta interaktive.
 2. Mjetet dhe rëndësia e raportimit lokal
  Në këtë sesion pjesëmarrësit do të kenë mundësi të njihen me shembujt më të mirë ndërkombëtarë të mediave lokale, duke analizuar mjetet që ato përdorin për krijimin dhe shpërndarjen e përmbajtjes. Në fund do të këtë një sërë udhëzimesh dhe këshillash për përshtatjen e këtyre modeleve në kontekstin shqiptar.
 3. Raportimi lokal në Gjirokastër
  Në këtë sesion pjesëmarrësit do të kenë mundësi të ndajnë eksperiencat me një gazetar lokal të angazhuar në qytetin e Gjirokastrës, mbi çështje lokale të pa raportuara, që janë me rëndësi për jetën e përditshme të qytetarëve.
  Në fund të trajnimit do të organizohet një diskutim ku pjesëmarrësit do të kenë mundësi ndajnë propozime për artikuj gazetaresk me në fokus qytetin e Gjirokastrës.

Trajnimi do të pasohet nga një thirrje e hapur ku pjesëmarrësit do të kenë mundësi të aplikojnë për realizimin e artikujve multimedial që do të mbikëqyren dhe mbështeten financiarisht nga Citizens Channel.

Plotëso formularin për tu bërë pjesë e trajnimit:

https://bit.ly/2Clc9cl

Vendet janë të limituara, ndaj personat e përzgjedhur do të marrin një e-mail konfirmimi.
Më shumë detaje për axhendën dhe trajnimin do të publikohen pas përfundimi të fazës së regjistrimit

Trajnim për gazetarët: “Mjetet dhe Teknikat e Raportimit Lokal” – Kukës

Citizens Channel me mbështetjen e Fondacionit Friedrich Ebert fton të gjithë gazetarët e angazhuar në qytetin e Kukësit në trajnimin e katërt të ciklit “Mjetet dhe Teknikat e Raportimit Lokal”, në datën 19 tetor 2019. Pjesëmarrësit do të kenë mundësi të zgjerojnë njohuritë teorike dhe praktike mbi teknikat e raportimit lokal.

Trajnimi do të ndahet në tre pjesë kryesore:

 1. Integrimi i multimedias në raportimin lokal
  Në këtë sesion do të ndahen njohuri praktike mbi realizimit dhe montimit të imazheve, audios dhe videos përmes aparatit celular në pasurimin e produkteve mediatike më elementë të multimedias. Një tjetër aspekt i rëndësishëm do jetë aftësimi mbi përdorimin e platformave për vizualizimin e të dhënave në grafika apo harta interaktive.
 2. Mjetet dhe rëndësia e raportimit lokal
  Në këtë sesion pjesëmarrësit do të kenë mundësi të njihen me shembujt më të mirë ndërkombëtarë të mediave lokale, duke analizuar mjetet që ato përdorin për krijimin dhe shpërndarjen e përmbajtjes. Në fund do të këtë një sërë udhëzimesh dhe këshillash për përshtatjen e këtyre modeleve në kontekstin shqiptar.
 3. Raportimi lokal në Kukës
  Në këtë sesion pjesëmarrësit do të kenë mundësi të ndajnë eksperiencat me një gazetar lokal të angazhuar në qytetin e Kukësit, mbi çështje lokale të pa raportuara, që janë me rëndësi për jetën e përditshme të qytetarëve.
  Në fund të trajnimit do të organizohet një diskutim ku pjesëmarrësit do të kenë mundësi ndajnë propozime për artikuj gazetaresk me në fokus qytetin e Kukësit.

Trajnimi do të pasohet nga një thirrje e hapur ku pjesëmarrësit do të kenë mundësi të aplikojnë për realizimin e artikujve multimedial që do të mbikëqyren dhe mbështeten financiarisht nga Citizens Channel.

Plotëso formularin për tu bërë pjesë e trajnimit:

https://bit.ly/32YULWg

Vendet janë të limituara, ndaj personat e përzgjedhur do të marrin një e-mail konfirmimi.
Më shumë detaje për axhendën dhe trajnimin do të publikohen pas përfundimi të fazës së regjistrimit

 

Trajnim për gazetarët: “Mjetet dhe Teknikat e Raportimit Lokal” – Fier

Citizens Channel me mbështetjen e Fondacionit Friedrich Ebert fton të gjithë gazetarët e angazhuar në qytetin e Fierit në trajnimin e katërt të ciklit “Mjetet dhe Teknikat e Raportimit Lokal”, në datën 21 Shtator 2019. Pjesëmarrësit do të kenë mundësi të zgjerojnë njohuritë teorike dhe praktike mbi teknikat e raportimit lokal.

Trajnimit do të ndahet në tre pjesë kryesore:

 1. Integrimi i multimedias në raportimin lokal
  Në këtë sesion do të ndahen njohuri praktike mbi realizimit dhe montimit të imazheve, audios dhe videos përmes aparatit celular në pasurimin e produkteve mediatike më elementë të multimedias. Një tjetër aspekt i rëndësishëm do jetë aftësimi mbi përdorimin e platformave për vizualizimin e të dhënave në grafika apo harta interaktive.
 2. Mjetet dhe rëndësia e raportimit lokal
  Në këtë sesion pjesëmarrësit do të kenë mundësi të njihen me shembujt më të mirë ndërkombëtarë të mediave lokale, duke analizuar mjetet që ato përdorin për krijimin dhe shpërndarjen e përmbajtjes. Në fund do të këtë një sërë udhëzimesh dhe këshillash për përshtatjen e këtyre modeleve në kontekstin shqiptar.
 3. Raportimi lokal në Fier
  Në këtë sesion pjesëmarrësit do të kenë mundësi të ndajnë eksperiencat me një gazetar lokal të angazhuar në qytetin e Fierit, mbi çështje lokale të pa raportuara, që janë me rëndësi për jetën e përditshme të qytetarëve.
  Në fund të trajnimit do të organizohet një diskutim ku pjesëmarrësit do të kenë mundësi ndajnë propozime për artikuj gazetaresk me në fokus qytetin e Fierit.

Trajnimi do të pasohet nga një thirrje e hapur ku pjesëmarrësit do të kenë mundësi të aplikojnë për realizimin e artikujve multimedial që do të mbikëqyren dhe mbështeten financiarisht nga Citizens Channel.

Plotëso formularin për tu bërë pjesë e trajnimit:

https://forms.gle/R4HpDWE2ft6kYCvT7

Vendet janë të limituara, ndaj personat e përzgjedhur do të marrin një e-mail konfirmimi.
Më shumë detaje për axhendën dhe trajnimin do të publikohen pas përfundimi të fazës së regjistrimit

Trajnim për gazetarët: “Mjetet dhe Teknikat e Raportimit Lokal” – Elbasan

Citizens Channel me mbështetjen e Fondacionit Friedrich Ebert fton të gjithë gazetarët e angazhuar në qytetin e Elbasanit në trajnimin e dytë të ciklit “Mjetet dhe Teknikat e Raportimit Lokal”, në datën 28 Qershor 2019.
Pjesëmarrësit do të kenë mundësi të zgjerojnë njohuritë teorike dhe praktike mbi teknikat e raportimit lokal.

Trajnimit do të ndahet në tre pjesë kryesore:

 1. Integrimi i multimedias në raportimin lokal
  Në këtë sesion do të ndahen njohuri praktike mbi realizimit dhe montimit të imazheve, audios dhe videos përmes aparatit celular në pasurimin e produkteve mediatike më elementë të multimedias. Një tjetër aspekt i rëndësishëm do jetë aftësimi mbi përdorimin e platformave për vizualizimin e të dhënave në grafika apo harta interaktive.
 2. Mjetet dhe rëndësia e raportimit lokal
  Në këtë sesion pjesëmarrësit do të kenë mundësi të njihen me shembujt më të mirë ndërkombëtarë të mediave lokale, duke analizuar mjetet që ato përdorin për krijimin dhe shpërndarjen e përmbajtjes. Në fund do të këtë një sërë udhëzimesh dhe këshillash për përshtatjen e këtyre modeleve në kontekstin shqiptar.
 3. Raportimi lokal në Elbasan
  Në këtë sesion pjesëmarrësit do të kenë mundësi të ndajnë eksperiencat me një gazetar lokal të angazhuar në qytetin e Elbasanit, mbi çështje lokale të pa raportuara, që janë me rëndësi për jetën e përditshme të qytetarëve.
  Në fund të trajnimit do të organizohet një diskutim ku pjesëmarrësit do të kenë mundësi ndajnë propozime për artikuj gazetaresk me në fokus qytetin e Elbasanit.
  Trajnimi do të pasohet nga një thirrje e hapur ku pjesëmarrësit do të kenë mundësi të aplikojnë për realizimin e artikujve multimedial që do të mbikëqyren dhe mbështeten financiarisht nga Citizens Channel.

Plotëso formularin për tu bërë pjesë e trajnimit:

https://docs.google.com/forms/d/1-tKp3PF9cq8boL_LsvhP4s_0s4Hlswp7II28BaNgKAw/edit

Vendet janë të limituara, ndaj personat e përzgjedhur do të marrin një e-mail konfirmimi.
Më shumë detaje për axhendën dhe trajnimin do të publikohen pas përfundimi të fazës së regjistrimit

 

Citizens Channel – Thirrje për gazetarë

Citizens Channel, një projekt mediatik i mbështetur nga “Friedrich Ebert Foundation” shpall thirrjen për shkrime të thelluara mbi tema sociale për muajin Gusht 2018.

Objektivi i thirrjes është përcjellja e zërit të qytetarëve përmes evidentimit të problematikave për tema që lidhen me:

 • Mjedisin (menaxhimin e mbetjeve/pyjeve/shëndetin publik/ problemet e ndotjes)
 • Te drejtat e njeriut (raportimi nga pozicione të margjinalizuara)
 • Shëndetësinë (të drejtat e pacientëve, shërbimi shëndetësor, tenderimet e barnave)
 • Investigime me impakt institucional (parregullsitë në tenderime, mungesë transparence)
 • Arsimi(abuzimet në universitete, kushtet studentore, abuzimet në institucionet arsimore para-universitare)
 • Analiza të thelluara mbi çështje të aktualitetit dhe raportim të problemeve lokale
 • Histori jashtë të zakonshmes të personazheve, vendeve, fenomeneve të pasuruara me fakte dhe trajtim institucional problemit/fenomenit
Thirrja është e hapur për gazetarë profesionistë dhe persona të angazhuar në gazetari, të punësuar në media tradicionale apo në ato online si edhe për gazetarë në profesion të lirë.
Artikujt duhet të realizohen për një afat një mujor dhe do të publikohen në median online citizens-channel.com.

Gazetarët që do të bëhen pjesë e thirrjes ftohen të propozojnë temat në redaksinë e Citizens Channel dhe të bëhen pjesë e mbledhjeve periodike deri në publikimin e artikujve.

Citizens Channel fton të githë gazetarët e interesuar të propozojnë idetë duke dërguar formularin bashkëngjitur në adresën elektronike: citizenschannel@hotmail.com, ku do të njihen me kriteret dhe termat financiar të bashkëpunimit.

Kliko këtu për të shkarkuar formularin: Citizens Channel_Kritere dhe informacione

Trajnim për gazetarët e rinj: “Etika, Op-Eds dhe Burimet e Informacionit”

Citizens Channel me mbështetjen e Fondacionit Friedrich Ebert fton të gjithë gazetarët e rinj dhe studentët e gazetarisë në një trajnim një ditor me temë ” Op-Eds dhe metodat e kërkimit” në datën 20 shtator 2018.
Op-Ed (Editorial i Hapur) është një zhanër i veçantë gazetarie që i lejon autorëve të ndikojnë në opinionin publik për çështje me rëndësi. Përmes Op-Eds (editorialeve të hapura) autorët shprehin në median e shkruar opinione që janë zakonisht jo konform linjës editoriale të botimit ku publikohen.
Pjesëmarrësit do të kenë mundësi të zgjerojnë njohuritë mbi çështje që prekin etikën e gazetarisë, metodat e kërkimit dhe marrëdhënien me burimet e informacionit.

Plotëso formularin më poshtë për tu regjistruar si pjesëmarrës/e ne trajnim:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0lr0GEkwHjgOJz732_eV7bbEDAGXa6OiiSmtSKGjgOBQhFw/viewform

Më shumë informacione mbi trajnimin: “Op-Eds dhe Metodat e Kërkimit”:

Trajnimi do të mbahet ditën e enjte, 20 Shtator 2018 në Tiranë dhe do të ndahet në katër sesione kryesore:

1. Etika dhe standardet e gazetarisë në kohën e “fake news”
Në këtë sesion do të flitet mbi dallimin e fakteve nga opinionet duke zhvilluar më tej një diskutim mbi elementët e një debati të mirë.

2. Arti i të shkruarit op-eds dhe editoriale
Ky sesion do të ndihmojë studentët dhe gazetarët e rinj në kërkimin e tezave të forta dhe ndërtimin e argumenteve cilësorë. Më tej do të trajtohet gjetja e balancës midis opinioneve dhe fakteve në një shkrim, duke u mbyllur me një përshkrim të llojeve të ndryshme të Editorialeve të Hapura

3. Arti i redaktimit të Editorialeve:
Ky sesion do t’i përgjigjet pyetjes: “Si të përmirësosh një tekst qe nuk e kemi shkruar ne?

4. Kërkimi dhe burimet e informacionit:
Si të nxjerrim informacion të vlefshëm nga burime të ndryshme. Si t’i përqasemi institucioneve dhe si të ndërtojmë një rrjet të konsoliduar dhe të besueshëm burimesh.

Informacione mbi trajneren:

Joanna Itzek është redaktore e @IPGJournal, një revistë prestigjioze online me qendër në Berlin e fokusuar në debatet mbi politikën e jashtme dhe marrëdhëniet ndërkombëtare. Ajo është pjesë e Departamentit të Analizave të Politikave Ndërkombëtare pranë Fondacionit Friedrich Ebert (FES) në Berlin. Përpara se të bashkohej me FES, Joanna ka punuar si Drejtuese Editoriale tek “N-Host”, një rrejt ndërkombëtar raportimi për Evropën Lindore. Joanna ka punuar më parë si redaktore dhe korrespondente për media gjermane duke raportuar nga Lindja e Mesme dhe Evropa Veriore. Ajo mban leksione/ trajnime mbi gazetarinë për institucione të ndryshme si Shkolla Ndërkombëtare e Biznesit në Amsterdam.

(Më shumë detaje për axhendën dhe trajnimin do të publikohen pas përfundimi të procesit të regjistrimit)